Vadītājiem

 

Biznesa semināru programmas tiek izstrādātas individuāli, vadoties no uzņēmumu nospraustajiem mērķiem.

Aktuālās tēmas: 

"Prasmīgs vadītājs" 

Praktiskās vadīšanas iemaņas darbā ar komandu, komunikāciju prasmes, spējas strukturēt problēmas u.c.     

''Eksporta stratēģija''

Piedāvājuma sagatavošana noteiktam tirgum ņemot vērā biznesa kultūras atšķirības;

Efektīva komunikācija eksporta tirgos;

 "UZŅĒMUMA BIZNESA VIRZIENI - TIRGUS UN TĀ DALĪBNIEKI, ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS"

Biznesa virzienu tirgus situācija un konkurentu analīze.Uzņēmuma kapacitāte jaunu projektu realizēšanā: finanšu situācija.

Uzņēmuma kapacitāte jaunu projektu realizēšanā: iekšējie procesi, kontroles sistēmas.Biznesa virzienu iespējamie attīstības projekti.

 

"UZŅĒMUMA STRATĒĢISKIE MĒRĶI, KRITISKIE NOSACĪJUMI UN PROJEKTU REALIZĒŠANA" 

Uzņēmuma stratēģiskie mērķi un projekti. Kritiskie panākumu nosacījumi. Uzņēmuma vērtības aprēķins pēc attīstāmo projektu realizēšanas. Stratēģisko projektu realizēšanas darbības plāni un rezultativitātes rādītāji.

Apkopojums par uzņēmuma stratēģiju, projektiem un ieguvumiem.

Apmācību programmu cikls - Datorprogramma Enterprise by HansaWorld 

MKC Līderis sadarbībā ar Aletio un HansaWorld Latvia piedāvā unikālu 35 apmācību programmu ciklu.

Ieguvumi no apmācības programmu cikla izmantošanas

    Uzņēmuma darbinieki patstāvīgi veic sistēmas konfigurēšanu un ieviešanu, kas nodrošina 100% darbinieku līdzdalību projekta realizācijā

    Uzņēmuma pilnvērtīga vajadzību ieviešana un nodrošināšana sistēmā

"Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības – konkurētspējas veicināšanai"
Nr. APA/1.3.1.1.1./10/02/010
līguma Nr. L-APA-10-0029