ANGĻU C1

 

Angļu valodas C1 līmeņa kurss paredz valodas apgūšanas programmu cilvēkiem ar labām priekšzināšanām angļu valodā, kas ietver nepieciešamās valodas leksikas un gramatikas apgūšanu. Kursa laikā klausītāju iemaņas tiek nostiprinātas līdz automātiskai valodas lietošanai. Īpaša uzmanība tiek pievērsta leksikas un frazeoloģismu nostiprināšanai, valodas bagātināšanai ar valodas slāņiem, kurus saprot angļu valodas kā dzimtās valodas lietotājs. Angļu valodas veiksmīgai apgūšanai un mērķa sasniegšanai tiks izmantotas sekojošās metodes: lekcijas, individuālie darbi, pāru darbi, grupu darbi, lomu spēles, interaktīvās spēles, simulācijas, atvērtās diskusijas, interneta projekti.

Galvenās tēmas: Tagadne un pagātne; Dzīves cikli, svarīgi notikumi; Nākotnes plānošana; Katra dzīves vērtību skala; Sarunas uzturēšana dažādās situācijās; Dzīves līkloči; Pozitīvais un negatīvais mūsu dzīvē; Brīvā laika nozīme; Lietu salīdzināšana; Pašvērtējums; Sajūtu izteikšana; Piedzīvojumi un neveiksmes; Piedzīvojuma gars; Likstas; Krimināla un antisociāla uzvedība; Atkarības; Stāstījums no dažādiem redzespunktiem; Ceļojumos piedzīvotais; Lielais Kanjons - populāra tūrisma apskates vieta; Pārfrāzēšana; Rīcība neparedzētās situācijās; Prāts, saprāts un dvēsele; Dzimumu psiholoģiskās atšķirības; Personības raksturojums; Matemātiskā vai radošā domāšana; Intuīcija; Prāta treniņš; Stresa pārvarēšana; Oficiālu vēstuļu rakstīšana; Pagātnē piedzīvotais; Neparasti un ievērojami sasniegumi; Neparastas aizraušanās; Interesanti vēstures fakti; Pārsteidzoši notikumi; Negadījumi; Padomu un ieteikumu sniegšana; Visas izņemtās vielas atkārtojums; Eksāmens.

Angļu valodas C1 līmenī valodas lietotāji var sākt izmantot valodu sarežģītās situācijās, kā arī izmantot akadēmiskas vai profesionālas mācīšanās nolūkiem. Šajā līmenī valodas lietotāji saprot un lieto 5000 un vairāk vārdu un izteicienu, saprot un lieto arī izteikti sarežģītas gramatiskās konstrukcijas. Pabeidzot C1 līmeņa kursu var saprast sarežģītus un garus tekstus par dažādām jomām un spēj atšķirt slēptās nozīmes. Prot izteikties brīvi un spontāni bez uzkrītošas izteicienu meklēšanas , ja nepieciešams, sniegt plašākus paskaidrojumus. Var izteikt un aizstāvēt viedokli dažādās diskusijās un var vadīt darbu birojā. Spēj izmantot valodu elastīgi un efektīvi darba un mācību, kā arī sabiedriskām vajadzībām. Prot izveidot skaidru, labi sagrupētu detalizētu tekstu par sarežģītiem tematiem, apzināti izmantot teksta uzbūves principus un savienojuma elementus.