ANGĻU B2

 

Angļu valodas B2 līmeņa kurss paredz valodas apgūšanas programmu cilvēkiem ar vidējām priekšzināšanām angļu valodā, kas ietver nepieciešamās valodas leksikas, frazeoloģismu un gramatikas apgūšanu un nostiprināšanu. Klausītāji kursa laikā apgūs valodas teorētiskās un praktiskās zināšanas, attīstīs saskarsmes prasmes un iemaņas, lai spētu kompetenti un ērti sazināties gan profesionālos, gan personiskos jautājumos, izvēloties dažādus veidus, lai formulētu to, ko vēlas pateikt. Angļu valodas veiksmīgai apgūšanai un mērķa sasniegšanai tiks izmantotas sekojošās metodes: lekcijas, individuālie darbi, pāru darbi, grupu darbi, lomu spēles, interaktīvās spēles, simulācijas, atvērtās diskusijas, interneta projekti.

Galvenās tēmas: Personīgā informācija, informācija par citu cilvēku; Dzīvesveids; Darbs; Ikdienas pienākumi; Laika izmantošanas efektivitāte; Sabiedrība ap mums; Intereses, studijas; Neformālu vēstuļu rakstīšana; Bērnības atmiņas, pirmās tikšanās; Lietas, ko kādreiz mēdzām darīt; Pagātnes notikumi; Piedzīvotais; Pieredze; Atmiņas trenēšana, uzdevumi; Atmiņas pārbaudīšana; Uzmanības izrādīšana. Apkārt pasaulei; Lietu salīdzināšana, raksturošana; 100 pasaulē populārākās vietas; Sapņu zeme; Salīdzināšanas frāzes; Pilsētu apraksti; Ceļojuma plānošana pa Latviju un ārpus tās; Tūristiem rekomendējamās vietas Latvijā; Ceļojuma pasūtīšana; Dzīvesstāsti; Pagātnē piedzīvotā ietekme uz tagadni; Dzīves svarīgākie notikumi; Dzīves gājums; Cilvēka pozitīvo īpašību raksturojums; Darbā pieņemšanas pārrunu paraugs; CV rakstīšana; Panākumu nozīme; svarīgās lietas; Plāni turpmākajai dzīvei; Plānotie darbi; Profesijas maiņa; Plānotie pirkumi; Darba piedāvājumu aģentūras; Prasības kandidātiem; Motivācijas vēstules; Telefona sarunas; Cilvēka personīgo īpašību nozīme darba izvēlē; Mediji; Internets; Īpašību paspilgtināšana; Koncerti, teātra izrādes u.c.; to ieraksti; Patērētāju prasības. Sabiedrība ap mums; Socializēšanās; Komunikācija ar dažādu tautību cilvēkiem; Sociālās uzvedības normas Latvijā; Paradumi citās valstīs; Ieteikumi pirms ceļojumiem; Vispārpieņemtās uzvedības normas ārvalstīs; Situāciju risināšana; Visas izņemtās vielas atkārtojums; Eksāmens.

Angļu valodas B2 līmenī tiek nostiprinātas izrunas iemaņas, papildināts vārdu krājums, sasniedzot ap 3000 vārdu un izteicienu, tiek mācītas sarežģītas gramatiskās konstrukcijas. Pabeidzot B2 līmeņa kursu var saprast galveno domu sarežģītos tekstos gan ar konkrētu, gan abstraktu sižetu, var piedalīties profesionālās diskusijās savas specializācijas jomā. Var jau risināt dialogu ar cilvēkiem, kam attiecīgā valoda ir dzimtā valoda, turklāt abām pusēm nav īpaši jāpiepūlas. Prot izveidot skaidru, detalizētu tekstu par dažādiem tematiem, pamatot viedokli par aktuālām problēmām un minēt dažādu risinājumu priekšrocības un trūkumus. Klausītāji ir uztvēruši valodas būtību, sāk iedziļināties valodas niansēs.