ANGĻU A2+

Angļu valodas A2+ līmeņa kurss paredz valodas apgūšanas programmu cilvēkiem ar nelielām priekšzināšanām angļu valodā, kas ietver nepieciešamās valodas leksikas un gramatikas apgūšanu. Klausītāji kursa laikā apgūs valodas teorētiskās un praktiskās zināšanas, attīstīs saskarsmes prasmes un iemaņas lai saprastu galveno domu skaidrā, literāri pareizā un lēnā runā par pazīstamām tēmām, ar kurām saskaras darbā, skolā, brīvajā laikā utt., varētu sazināties parastās ikdienišķās situācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa par zināmiem tematiem vai darbībām. Angļu valodas veiksmīgai apgūšanai un mērķa sasniegšanai tiks izmantotas sekojošās metodes: lekcijas, individuālie darbi, pāru darbi, grupu darbi, lomu spēles, interaktīvās spēles, simulācijas, atvērtās diskusijas, interneta projekti.
Galvenās tēmas: Iepazīšanās; Personīgā informācija, informācija par citu cilvēku; Profesijas; Ikdienas lietas; Mājas; Ģimene; Ikdienas darbi; Dienas režīms; Pulkstenis; Laika sadalījums, tā nozīme ikdienas dzīvē; Lietas, kas patīk vai nepatīk; Brīvā laika aktivitātes; Vēstuļu rakstīšana; Pieklājības frāzes; Manas spējas un prasmes; Ceļa jautāšana un paskaidrošana; Transporta veidi; Ceļošanas veidi; Biļešu pirkšana.; Ēdieni un dzērieni; Kafejnīcā - pasūtīšana, norēķināšanās; Pagātnes notikumi; Bērnības atmiņas; Dzimšanas gadi un vecumi; Dzīves notikumi un datumi; Dzīves gājums; Brīvā laika plānošana; Iepirkšanās; Veikalu veidi; Lietu salīdzināšana, raksturošana; Apģērbs; Cilvēku ģērbšanās stila raksturošana; Sarunas uz ielas; Brīvdienas, atvaļinājums; Atpūtas veidi; Brīvdienu plānošana; Laika apstākļi; Ieteikumi, vēlējumi; Nākotnes plāni; Izglītība un karjera; Angļu valodas nozīme; Profesijas izvēle; Apgūtās prasmes, pieredze; Komunikāciju veidi, tehnoloģijas; Telefonsarunas; Tūrisms savā pilsētā; Darbā pieņemšanas pārrunu paraugs, CV sastādīšana; Visas izņemtās vielas atkārtojums; Eksāmens.
Angļu valodas A2+ līmenī tiek nostiprinātas izrunas iemaņas, papildināts vārdu krājums, sasniedzot ap 1000 vārdiem, tiek iemācītas ne pārāk sarežģītas gramatiskās konstrukcijas. Pabeidzot A2+ līmeņa kursu var saprast galveno domu sarunās par pazīstamu tematu, var sniegt profesionālus norādījumus, paskaidrot vienkāršu problēmu un to atrisināt, var izteikt un pieklājīgi atbildēt uz ielūgumiem, paust priekšrocības, piekrišanu vai nepiekrišanu, vai izteikt sūdzības. Teikumu uzbūve ir apgūta, taču kļūdas sastopamas sarežģītākos modeļos un lietotāji bieži kļūdās pareizu laiku izvēlē un vārdu veidošanā.

ZVANIET MUMS  UN KOPĀ MEKLĒSIM LABĀKO RISINĀJUMU!

 

              Rīgā:          +371  26006067
             Jelgavā:      +371 28802966