Tulkošana

 

 

ZvÄrinÄti, profesionÄli tulki un tulkotÄji ar ilggadÄju pieredzi tulko dažÄdus tekstus un dokumentus no/uz
angļu, vÄcu, krievu, zviedru, norvÄÄ£u, dÄÅu, somu, igauÅu, lietuviešu, franÄu, spÄÅu, itÄļu, poļu, holandiešu, grieÄ·u, ukraiÅu, Ä·Ä«niešu u.c. valodÄm.
Tulkošanas pakalpojumu termiÅi un cenas atkarÄ«gi no teksta apjoma un sarežģītÄ«bas pakÄpes.
MÅ«su moto: individuÄla pieeja katram klientam un katram tulkojumam.

 

RÄ«gÄ JelgavÄ

ZVANIET MUMS 26006067 UN KOPÄ MEKLÄSIM LABÄKO RISINÄJUMU!

Daži piemÄri tulkojumiem angļu vai krievu valodÄ (cenas bÅ«s zemÄkas, ja vienÄ reizÄ sniegsiet vairÄkus dokumentus):

Dzimšanas vai laulÄ«bas apliecÄ«bas tulkojums ar notariÄlu apstiprinÄjumu izmaksÄs tikai apm. EUR 18,00; ar mÅ«su biroja apliecinÄjumu tikai apm. 8,00 EUR, 3-4 darba dienu laikÄ.

Pases tulkojums ar notariÄlu apliecinÄjumu – tikai apm. EUR 55,00-, 3-4 darba dienu laikÄ.

Vidusskolas dokumentu pakete ar notariÄlu apliecinÄjumu (diploms, sekmju izraksts, sertifikÄts par eksÄmeniem) – apm. tikai EUR 40,00-45,00, ar mÅ«su biroja apliecinÄjumu tikai apm. 20,00-25,00 EUR, 3-4 darba dienu laikÄ.

Tulkošana tiek rÄÄ·inÄta pÄc vÄrdu skaita:         A4 = 250 vÄrdi

ElastÄ«ga atlaižu sistÄma tiek piemÄrota:

- pastÄvÄ«gajiem klientiem

- liela apjoma tulkojumiem

- mÅ«su svešvalodu kursu apmeklÄtÄjiem

Steidzamiem tulkojumiem: + 30-50%

ZVANIET MUMS 26006067 UN KOPÄ MEKLÄSIM LABÄKO RISINÄJUMU!

riga@lideris.lv

ZVANIET MUMS 29252997 UN KOPÄ MEKLÄSIM LABÄKO RISINÄJUMU!

Daži piemÄri tulkojumiem angļu vai krievu valodÄ (cenas bÅ«s zemÄkas, ja vienÄ reizÄ sniegsiet vairÄkus dokumentus):

Dzimšanas vai laulÄ«bas apliecÄ«bas tulkojums ar notariÄlu apliecinÄjumu izmaksÄs tikai apm. EUR 18,00; ar mÅ«su biroja apliecinÄjumu tikai apm. 8,00 EUR, 3-4 darba dienu laikÄ.

Pases tulkojums ar notariÄlu apliecinÄjumu – tikai apm. EUR 55,00, 3-4 darba dienu laikÄ.

Vidusskolas dokumentu pakete ar notariÄlu apliecinÄjumu (diploms, sekmju izraksts, sertifikÄts par eksÄmeniem) – apm. tikai EUR 40,00-45,00, ar mÅ«su biroja apliecinÄjumu tikai apm. 20,00-25,00 EUR, 3-4 darba dienu laikÄ.

Tulkošana tiek rÄÄ·inÄta pÄc vÄrdu skaita:         A4 = 250 vÄrdi

ElastÄ«ga atlaižu sistÄma tiek piemÄrota:

- pastÄvÄ«gajiem klientiem

- liela apjoma tulkojumiem

- mÅ«su svešvalodu kursu apmeklÄtÄjiem

Steidzamiem tulkojumiem: + 30-50%

ZVANIET MUMS 29252997 UN KOPÄ MEKLÄSIM LABÄKO RISINÄJUMU!

jelgava@lideris.lv 


 

 

 

ÐеÑеводÑ

ÐÑоÑеÑÑионалÑнÑе пÑиÑÑжнÑе пеÑеводÑики Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð»ÐµÑним опÑÑом пеÑеводÑÑ ÑазлиÑнÑе ÑекÑÑÑ Ð¸ докÑменÑÑ Ñ/на

английÑкий, немеÑкий, ÑÑÑÑкий, ÑведÑкий, ноÑвежÑкий, даÑÑкий, ÑинÑкий, ÑÑÑонÑкий, лиÑовÑкий, ÑÑанÑÑзÑкий, иÑпанÑкий, иÑалÑÑнÑкий, полÑÑкий, голландÑкий, гÑеÑеÑкий, ÑкÑаинÑкий, киÑайÑкий и дÑÑгие ÑзÑки.

СÑоки и ÑÐµÐ½Ñ Ð½Ð° ÑÑлÑги пеÑевода завиÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ñема ÑекÑÑа и ÑÑепени ÑложноÑÑи.

ÐÐ°Ñ Ð´ÐµÐ²Ð¸Ð·: индивидÑалÑнÑй подÑод к ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼Ñ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½ÑÑ Ð¸ к ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼Ñ Ð¿ÐµÑеводÑ.

 

 

ÐÐ¸Ð±ÐºÐ°Ñ ÑиÑÑема Ñкидок:

- Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑÑоÑннÑÑ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñов

- на пеÑÐµÐ²Ð¾Ð´Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑого обÑема

- Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑеÑиÑелей наÑÐ¸Ñ ÐºÑÑÑов иноÑÑÑаннÑÑ ÑзÑков

Ðа ÑÑоÑнÑе пеÑеводÑ: + 30-50%

ÐÐÐÐÐТРÐÐÐ ÐРТÐÐ. Ðлгава-29252997 или Рига-26006067, Ð ÐÐÐСТРÐЫ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐУЧШÐРРÐШÐÐÐÐ!

jelgava@lideris.lv или riga@lideris.lv