Kontakti

REKVIZĪTI:

SIA MÄcÄ«bu un konsultÄciju centrs LĪDERIS
Reģ. Nr. 43603011374
PVN reģ. Nr. LV43603011374
A/S Swedbank kods: HABALV22
Konts: LV09HABA0551001678537
Reģ.adrese: Liepu 11, Jelgava, LV-3007

 riga@lideris.lv vai jelgava@lideris.lv