Valodu apmācība

ANGĻU, VĀCU, FRANČU, SPĀŅU, ITĀĻU, ZVIEDRU, NORVĒĢU, KRIEVU UN LATVIEŠU SARUNVALODAS KURSI

Lai paaugstinātu konkurētspēju, lai komunicētu ar klientiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm, gan dodoties komandējumos vai ceļojot svešvalodas zināšanas radīs pārliecību par saviem spēkiem.

Mācību centrā „Līderis” valodu apmācību grupas ir nelielas – vidēji 6 studenti. Dažādi zināšanu līmeņi – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Izmantojot daudzveidīgas mācību metodes, integrējot visu prasmju un iemaņu apgūšanu, pielietojot komunikatīvo pieeju angļu un citu valodu apguvē, studentiem ir plašas iespējas attīstīt, pilnveidot un nostiprināt runāšanas, klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un gramatikas prasmes un iemaņas.

 

ZVANIET MUMS 26006067 (Rīgas birojs)

UN KOPĀ MEKLĒSIM LABĀKO RISINĀJUMU!

 

 

Обучение языкам для взрослых

КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО, ИСПАНСКОГО, ИТАЛЬЯНСКОГО, ШВЕДСКОГО, НОРВЕЖСКОГО, РУССКОГО И ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА

Для повышения конкурентоспособности, коммуникации с клиентами и партнерами из-за рубежа, в командировках и путешествиях знание иностранного языка придаст уверенность в своих силах.

В учебном центре «Līderis» группы обучения языкам небольшие – в среднем 6 студентов. Разные уровни знаний – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Благодаря использованию разнообразных методов обучения, интеграции усвоения всех знаний и навыков, применению коммуникативного подхода к освоению английского и других языков у студентов есть широкие возможности развить, усовершенствовать и закрепить знания и навыки речи, слушания, чтения, письма и грамматики.

 

ЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛ. Рига-26006067

И ВМЕСТЕ МЫ НАЙДЕМ НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ!