Valodu apmÄcÄ«ba

ANGÄ»U, VÄCU, KRIEVU UN LATVIEŠU SARUNVALODAS KURSI

Lai paaugstinÄtu konkurÄtspÄju, lai komunicÄtu ar klientiem un sadarbÄ«bas partneriem no ÄrvalstÄ«m, gan dodoties komandÄjumos vai ceļojot svešvalodas zinÄšanas radÄ«s pÄrliecÄ«bu par saviem spÄkiem.

DažÄdi zinÄšanu lÄ«meÅi – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Izmantojot daudzveidÄ«gas mÄcÄ«bu metodes, integrÄjot visu prasmju un iemaÅu apgÅ«šanu, pielietojot komunikatÄ«vo pieeju angļu un citu valodu apguvÄ, studentiem ir plašas iespÄjas attÄ«stÄ«t, pilnveidot un nostiprinÄt runÄšanas, klausÄ«šanÄs, lasÄ«šanas, rakstÄ«šanas un gramatikas prasmes un iemaÅas.

 

ZVANIET MUMS: 26006067 (RÄ«ga) vai 29252997 (Jelgava)

UN KOPÄ MEKLÄSIM LABÄKO RISINÄJUMU!

 

 

ÐбÑÑение ÑзÑкам Ð´Ð»Ñ Ð²Ð·ÑоÑлÑÑ

ÐУРСЫ РÐÐÐÐÐÐРÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐСÐÐÐÐ, ÐÐÐÐЦÐÐÐÐ, РУССÐÐÐÐ Ð ÐÐТЫШСÐÐÐРЯÐЫÐÐ

ÐÐ»Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑÑенÑоÑпоÑобноÑÑи, коммÑникаÑии Ñ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñами и паÑÑнеÑами из-за ÑÑбежа, в командиÑÐ¾Ð²ÐºÐ°Ñ Ð¸ пÑÑеÑеÑÑвиÑÑ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ðµ иноÑÑÑанного ÑзÑка пÑидаÑÑ ÑвеÑенноÑÑÑ Ð² ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ ÑилаÑ.

РазнÑе ÑÑовни знаний – A1, A2, B1, B2, C1, C2. ÐлагодаÑÑ Ð¸ÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑазнообÑазнÑÑ Ð¼ÐµÑодов обÑÑениÑ, инÑегÑаÑии ÑÑÐ²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ð¹ и навÑков, пÑÐ¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÑникаÑивного подÑода к оÑÐ²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð°Ð½Ð³Ð»Ð¸Ð¹Ñкого и дÑÑÐ³Ð¸Ñ ÑзÑков Ñ ÑÑÑденÑов еÑÑÑ ÑиÑокие возможноÑÑи ÑазвиÑÑ, ÑÑовеÑÑенÑÑвоваÑÑ Ð¸ закÑепиÑÑ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ навÑки ÑеÑи, ÑлÑÑаниÑ, ÑÑениÑ, пиÑÑма и гÑаммаÑики.

 

ÐÐÐÐÐТРÐÐÐ ÐРТÐÐ. Рига-26006067 или Ðлгава-29252997

Ð ÐÐÐСТРÐЫ ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐУЧШÐРРÐШÐÐÐÐ!